Dit is deel twee van een toekomstscenario dat op de natuur en onze langzaam sterker wordende primitieve impuls is geïnspireerd. Deel twee gaat over economie. Een toekomstscenario is geen toekomstvoorspelling maar een bedacht toekomstbeeld dat anticipeert op de diverse situaties die zich kunnen voordoen in de nabije en verre toekomst. Om trends te kunnen destilleren of degelijke toekomstplannen te kunnen maken heb je meer verschillende toekomstscenario’s nodig. Om een scenario te bouwen kijk je naar de ontwikkelingen in de politiek, economie, ecologie, op sociaal gebied en wat betreft de technologie oftewel PEEST. Dit is maar een toekomstbeeld van de vele mogelijke. Ik heb het scenario de naam Inspired by Nature gegeven omdat er een omslag gaande is in hoe we denken, handelen en consumeren. Deze omslag is al een tijdje zichtbaar en ingegeven door onze menselijke natuur. Onze menselijke natuur die denk ik voor een groot deel gebaseerd is op leven om te leven en te overleven. Nee, deze omslag geld niet voor de hele wereld en niet voor alle lagen van de wereld bevolking maar is ondertussen al tijden groeiende en deze lijn kun je 15 tot 30 jaar en nog veel verder de toekomst in doortrekken.

wat is economie eigenlijk?

Een opsomming van definities;

  • de manier waarop de handel en het geld functioneren in een land/de wereld
  • de manier waarop mensen hun levensonderhoud verdienen
  • de manier waarop inkomsten en uitgaven van een land functioneren
  • de wensen van mensen en hoe ze proberen die wensen te vervullen
  • productie, verspreiding en consumptie van geld, goederen en diensten
  • schaarste vs overvloed
  • het samenhangend geheel van diensten, financiële middelen, handel, industrie en landbouw, gericht op consumptie en levensonderhoud van de bevolking
  • de wensen van de mensen en hoe ze proberen die wensen te vervullen
  • de behoeften van de mensen en de manier waarop daarin wordt voorzien
  • de wijze van productie, distributie en consumptie van schaarse goederen en diensten in een samenleving

Huidige economie

Ik denk dat ons economische systeem, wat nog uit het industriële tijdperk stamt, op en versleten is. Er zijn verschillende crises zogenaamd bedwongen maar er is alleen aan symptoom bestrijding gedaan.

Ik denk dat ons op bankschuld en vastgoed gebaseerde geldsysteem haast niet anders kan dan vastlopen. Dat is een kwestie van tijd, maar dat kan helaas niet zonder recessie of crisis. Het is een door mensen gecreëerd en in stand gehouden systeem en dat is helemaal niet zo erg maar het is in de loop van de tijd steeds verder van zijn basisprincipes afgeraakt en dat zorgt voor deficiënties. Dit is geen doemscenario omdat de zogenaamde dood van het huidige systeem ook zorgt voor nieuwe mogelijkheden.

Modarium schoolbord voor economie met symbolen

Nieuwe economie

Ik denk dat sociale en ecologische aspecten op de lange duur wel belangrijk genoeg zijn om mee te rekenen en dit zal voor balans zorgen. Bedrijven en organisaties die op meer dan alleen economische groei of winst gefocust zijn maar ook bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen of een sociale of ecologische bijdrage leveren hebben kans te overleven. Ook hier zal de mens en de (menselijke) natuur weer aan belang winnen. Alle aspecten van bedrijfsvoering zullen meegerekend worden. Kernwaarden zijn belangrijk maar moeten wel echt zijn. Een belangrijke waarde voor deze nieuwe ordening is vertrouwen. En dat vertrouwen is dusdanig geschaad dat dat eerst weer terug gewonnen moet worden. Hervormingen zijn nodig maar ook een drastische herijking van prioriteiten omdat de grote middenklasse uitgehold is geraakt. De middenklasse heeft niet genoeg draagkracht meer maar wel veel meer ruimte en gaat op zoek naar andere wegen om te overleven. Deze ontwikkeling heeft een cumulatief effect op andere zaken.

Ik ga er van uit dat als gevolg van een veranderend economisch systeem en technologische ontwikkelingen zullen banen of arbeid in ruil voor geld minder vanzelfsprekend zullen zijn. Full time werk zal veel minder voorkomen. We zullen kiezen voor andere wegen. Ook hier moet een verhaal rond zijn en op alle aspecten een bijdrage leveren. We gaan in ‘tiny houses’ wonen die we zelf (zonder hypotheek) kunnen betalen of zullen onze huizen delen met gelijkgezinde singles. In de stad gaan we meer tuinieren, onze eigen groenten verbouwen en dieren houden. We hebben naast onze kleine parttime baan een klein bedrijfje dat voor een deel in ons onderhoud voorziet. We gaan samen werken en op bepaalde gebieden terug naar basisprincipes. We gaan weer samen onszelf onder elkaar verzekeren, samen onder elkaar een bank beginnen maar ook op nieuwe/andere manieren economische verbanden aan. We zullen meer uberen, barteren en ruilen. Al deze zaken bij elkaar opgeteld zorgen voor een gezondere economie gebaseerd op basis waarden. We zullen minder geld hebben en uitgeven en tegelijkertijd een groter/beter welzijn ervaren. Want omdat we door het voor onszelf zorgen meer bewegen, meer buiten zijn en minder maar beter eten zullen we minder last hebben van welvaartsziekten en kunnen we de grip op ons eigen leven vergroten.

Lees ook de inleiding op het Inspired by Nature toekomstscenario en deel één over politiek in het Inspired by Nature scenario.

Ik zal nog in een aantal delen uit de doeken doen hoe het Inspired by Nature scenario ecologisch, technologisch en op sociaal gebied in elkaar zit.

 

 

PS.
 Fijn als je me hieronder laat weten wat je van dit bericht vindt. Ben je benieuwd hoe dit toekomstscenario verder gaat en hoe daar weer trends uit te destilleren zijn? Je kunt je in de sidebar abonneren op Modarium zodat je op de hoogte blijft van mijn laatste hersenspinsels en alle nieuwe berichten…

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren