Om inzicht te krijgen hoe trends werken, in het ontstaan van een trend en om de trend verder te kunnen analyseren kun je de zogenaamde trendpiramide gebruiken. De trendpiramide is een instrument dat wordt gebruikt bij het doen van trendonderzoek en is bedacht door Hilde Roothart, trendonderzoeker en oprichter van Trendslator. De Trendpiramide laat zien hoe trendniveaus zich tot elkaar verhouden en met elkaar samenhangen. Door trendonderzoek op verschillende niveaus uit te voeren en deze trends in het kader te plaatsen wordt de omgeving van een bedrijf in kaart gebracht. De trendpiramide is verdeeld in drie lagen van trendniveau’s namelijk: de Micro-, Macro en Megatrend. De drie verschillende trendniveau’s zijn van elkaar afhankelijk en hebben een verhouding met elkaar. Zo is bijvoorbeeld de megatrend de basis voor een macrotrend. Trends worden verdeeld in deze drie niveaus, hierbij wordt gekeken naar de waarden en tijdsduur.

 

microtrends

De microtrends zijn in een periode tussen 0 en 5 jaar van invloed en deze trend speelt op marktniveau. Markttrends zijn over het algemeen goed zichtbaar en makkelijk te detecteren doordat het om concrete producten en diensten gaat. De hoeveelheid verstreken tijd en de trendvolgers zijn bij deze trends belangrijke factoren voor de levensduur. Microtrends zijn eigenlijk korte termijn veranderingen. Een microtrend is op zekere hoogte maakbaar, maar dan moet ze welde beginselen van de Megatrend respecteren. Microtrendsetters zijn moeilijk te bereiken.
Een voorbeeld; over wat je eet nadenken is tegenwoordig heel normaal. Er zijn allerlei bio en verse voedselabonnementen die in mooie dozen compleet met recepten (om vergeten groenten klaar te maken) thuis afgeleverd worden. Er zijn ook verschillende apparaten nodig om deze trend te volgen zoals juicers en blenders.

 

macrotrends

De macrotrends houden een periode van 5 tot 10 jaar aan en deze trends spelen op consumentenniveau in op de behoefte van de mensen. Consumententrends laten kleineren en ondiepere sporen na dan megatrends en zijn beter waar te nemen. Er is pas sprake van een macrotrend als de consument centraal staat. Macrotrends ontwikkelen zich gelijkmatiger dan Microtrends. Een voorbeeld is de algemene behoefte aan ambachtelijkheid of behoefte aan zingeving. Dematerialisering is een ander voorbeeld maar ook de groeiende behoefte aan samen zijn.

 

megatrends

De megatrends spelen zich af op maatschappelijk niveau en zijn een periode van 10 tot 30 jaar van invloed en relevant. De term megatrend heeft niets met de omvang van de trend te maken, eerder met de sporen die ze nalaten in de maatschappij. Maatschappelijke trends komen namelijk langzaam op en zijn daardoor zo goed als onzichtbaar. Hierdoor lijkt het alsof we de ontwikkeling onbewust vanzelfsprekend ervaren. Deze trends geven aan in wat voor wereld we leven. Een voorbeeld is vergrijzing, ecologisering of digitalisering.

 

Modarium beeld van de trendpiramide bij hoe trends werken
Diegene die gebruik maken van trendpiramides zijn onder andere trendwatchers. Dit doen we om trends een plaats te kunnen geven. Nieuwe ontwikkelingen worden vastgelegd in een trendpiramide. Het wordt dan duidelijk wat de reikwijdte van een trend is en de samenhang tussen de verschillende trendniveaus worden zichtbaar .

 

Hoe trends werken

Als we nu trends op het gebied van food naar de trendpiramide vertalen zien we dat op microniveau steeds meer aandacht is voor zelf doen. We koken steeds meer zelf en hebben daar allerlei apparaten, hulpmiddelen en informatie bij nodig. Het prikkelen van de zintuigen is ook hier te vinden en daarom willen we nieuwe, uitheemse producten eten of juist die vergeten groenten. Ook de divers kook programma’s op tv zijn voorbeelden van microtrends. Op macroniveau zien we dat mensen zich bewuster bezighouden met de herkomst van producten en hoe de producten geproduceerd zijn. Ook hier de interesse voor uitheemse gerechten en gebruiken.
Op meganiveau is een nieuwe industriële revolutie aan de gang gericht op de verschuiving van consumeren naar produceren. Mensen brouwen hun eigen bier en verkopen dat ook. Mensen verbouwen in huis of op het balkon hun eigen groenten en kruiden.

 

Nu je weet hoe trends werken wil je misschien ook weten wat trends zijn. Lees dan dit bericht

PS.

Fijn als je me hieronder laat weten wat je van dit bericht vindt. Ben je benieuwd wat je nog meer met trends kunt? Je kunt je in de sidebar abonneren op Modarium zodat je op de hoogte blijft van mijn laatste hersenspinsels en alle nieuwe berichten…