of Primitive Impuls

Dit is een inleiding op een toekomstscenario dat op de natuur en onze langzaam sterker wordende primitieve impuls is geïnspireerd. Een toekomstscenario is geen toekomstvoorspelling maar een bedacht toekomstbeeld dat anticipeert op de diverse situaties die zich kunnen voordoen in de nabije en verre toekomst. Om trends te kunnen destilleren of degelijke toekomstplannen te kunnen maken heb je meer verschillende toekomstscenario’s nodig. Dit is maar een toekomstbeeld van de vele mogelijke. Ik heb het scenario de naam Inspired by Nature gegeven omdat er een omslag gaande is in hoe we denken, handelen en consumeren. Deze omslag is al een tijdje zichtbaar en ingegeven door onze menselijke natuur. Onze menselijke natuur die denk ik voor een groot deel gebaseerd is op leven om te leven en te overleven. Nee, deze omslag geld niet voor de hele wereld en niet voor alle lagen van de wereld bevolking maar is ondertussen al tijden groeiende en deze lijn kun je 15 tot 30 jaar en nog veel verder de toekomst in doortrekken.

 

Wat is een Scenario of lange termijn trend?

Niemand kan de toekomst voorspellen. Wat je wel kunt doen is naar bepaalde zaken in het verleden kijken en dan de lijnen en ontwikkelingen door trekken. Zo kun je scenario’s bedenken. Er zijn heel veel verschillende scenario’s mogelijk in de verre toekomst. Om een scenario te bouwen kijk je naar de ontwikkelingen in de politiek, economie, ecologie, op sociaal gebied en wat betreft de technologie oftewel P.E.E.S.T. Dit is zomaar een van de vele mogelijk toekomstscenario’s…

 

de mens als onderdeel van de natuur

Ik denk dat er een revolutie gaande is. Deze revolutie gaat heel langzaam maar gestaag en lijkt op het eerste gezicht zonder geweld te gaan. Misschien zouden we beter van een bewuste evolutie spreken. Groeiend ecologisch bewustzijn maakt dat we steeds duurzamere keuzes maken en opent tegelijkertijd onze ogen voor de unieke schoonheid van de natuur en de positieve invloed ervan op lichaam en geest. Wij zijn als mensheid echt heel ver gekomen maar ergens onderweg zijn we de binding met onze natuur kwijtgeraakt. Dat wreekt zich. Dat kan niet anders. De aarde, onze natuur en alle door ons bedachte en gemaakte systemen roepen om hulp en hoewel wij als mens onderdeel van dat hele verhaal zijn is het toch moeilijk om de hulpkreten te verstaan laat staan er naar te handelen. Toch denk ik dat we als mensheid de band met de natuur en onze natuur niet helemaal kwijt zijn, deze zullen versterken en op basis daarvan onze keuzes zullen maken.

Het veel te ver doorgevoerde individualisme is te onpersoonlijk gebleken en ieder voor zich maakt ons zwak. Tegelijkertijd hebben we geleerd dat het collectief zonder ruimte voor persoonlijke autonomie als een begrenzer van ons potentieel werkt. Ik vraag me echt af of human potential in de werkelijkheid wel begrenst kan worden. We zullen steeds meer circulair en inclusief denken en ook beter begrijpen. In variatie en diversiteit denken blijkt veel sterker dan het ‘oude’ streven naar monocultuur.

Ik denk dat onnatuurlijke scheidingen zullen verdwijnen. Deze scheidingen waren bedoeld om het “makkelijker” te maken maar zijn straks met de nieuwe generaties overbodig. Verschillen en keuzes tussen mensen zullen gaan over mentaliteiten en veel minder over economische aspecten, ras of huidskleur. Waar gaat het nu werkelijk om en waar staat ons oer gevoel voor? Hoe sterk is onze Primitive Impuls? Hoe vinden we onze Primitive Impuls? Ik denk dat wij andere, meer “inspired by Nature” processen aan kunnen en aan gaan.

Modarium beeld van een boom bij het natuurmonument Externsteine bij Inspired by Nature scenario post gefotografeerd door Tristan Thiele

Boom bij het natuurmonument Externsteine gefotografeerd door Tristan Thiele

 

ons ecosysteem

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking.

Het door ons beïnvloedde ecosysteem en samenleving bestaan op dit moment nog uit systemen die meetbaar, schaalbaar en herhaalbaar zijn zonder de mens of de (menselijke) natuur in ogenschouw te nemen. Ik denk dat dit zal gaan veranderen en meer bepaald zal worden door mensen en hun unieke talenten. Ik zal in een aantal delen uit de doeken doen hoe het Inspired by Nature scenario in elkaar zit.

 

Het in het inspired by nature scenario is volgens de P.E.E.S.T. analyse opgebouwd en kijkt naar de ontwikkelingen in de politiek, economie, ecologie, op sociaal gebied en wat betreft de technologie. Je kunt via deze introductie van het inspired by nature scenario verder lezen op volgorde politiek in het inspired by nature scenario, economie in het inspired by nature scenario, ecologie in het inspired by nature scenario, sociaal in het inspired by nature scenario, technologie in het inspired by nature scenario en als laatste de samenvatting van in het inspired by nature scenario.

 

Alle beelden bij dit bericht zijn gemaakt door Tristan Thiele

PS.
Fijn als je me hieronder laat weten wat je van dit bericht vindt. Ben je benieuwd hoe dit toekomstscenario verder gaat en hoe daar weer trends uit te destilleren zijn? Je kunt je in de sidebar abonneren op Modarium zodat je op de hoogte blijft van mijn laatste hersenspinsels en alle nieuwe berichten…

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren