Dit is het hele uitgewerkte Inspired by Nature toekomstscenario dat op de natuur en onze langzaam sterker wordende primitieve impuls is geïnspireerd. Ik heb het scenario de naam Inspired by Nature gegeven omdat er een omslag gaande is in hoe we denken, handelen en consumeren. Deze omslag is ingegeven door onze menselijke natuur. Deze lijn kun je 15 tot 30 jaar en verder de toekomst in doortrekken.

Wat is een Scenario of lange termijn trend?

Een toekomstscenario is geen toekomstvoorspelling maar een bedacht toekomstbeeld dat anticipeert op de diverse situaties die zich kunnen voordoen in de nabije en verre toekomst. Om trends te kunnen destilleren of degelijke toekomstplannen te kunnen maken heb je meer verschillende toekomstscenario’s nodig. Om een scenario te bouwen kijk je naar de ontwikkelingen in de politiek, economie, ecologie, op sociaal gebied en wat betreft de technologie oftewel PEEST. Dit is zomaar een van de vele mogelijk toekomstscenario’s…
Nu eens geen doemscenario maar een positief scenario. Ik geloof namelijk in de natuur. Ik geloof in de mens als onderdeel van de natuur. De mens is heel creatief gebleken en zal altijd naar een oplossing of oplossingen zoeken. De natuur van de mens is hoe dan ook te overleven.

Modarium illustratie van sleutel bij Inspired by Nature toekomstscenario

Inspired by Nature > Politiek

Ik denk dat we de technologie en de middelen hebben om het anders te doen en die zullen we inzetten. Het is tijd voor een politieke menukaart. We zullen regeren bij referenda en de zwaarte van de stem op expertise en competentie wegen. Binnen grote (handels)blokken worden landsgrenzen minder belangrijk. We heffen (conflicterende) landsgrenzen op (of we laten ze sluimeren) en geven regio’s meer autonomie binnen bandbreedtes. Groter en kleiner tegelijk.
De kilte van het individualisme gaat over in persoonlijk. En personen kunnen en zullen zich organiseren en samenwerken. In de toekomst kunnen (groepen) personen samenwerken op verschillende manieren en in verschillende verbanden tegelijk en naast elkaar zonder de verzuilingsballast. Samen sterk is zo oud dat het weer nieuw geworden is.
Belangrijke structuren als politie, belasting, leger, ziekenzorg en rechtspraak behouden we graag maar we zullen deze hervormen. Noodzakelijkerwijs komt er meer zelfbestuur met regelgrenzen ook weer binnen bandbreedtes. Dit bied veel meer ruimte voor ontplooiing van initiatieven en nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd geeft het ook verantwoordelijkheden die we niet meer gewend zijn, maar met graagte op ons zullen nemen.

Modarium illustratie van grafiek bij Inspired by Nature toekomstscenario

Inspired by Nature > Economie

Ik denk dat sociale en ecologische aspecten op de lange duur wel belangrijk genoeg zijn om mee te wegen en te rekenen en dit zal voor meer balans zorgen. Bedrijven en organisaties die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen of een sociale of ecologische bijdrage leveren zullen overleven. Alle aspecten van bedrijfsvoering zullen meegerekend worden. Kernwaarden zijn belangrijk maar moeten wel echt zijn. Een belangrijke waarde is vertrouwen.

Hervormingen zijn nodig maar ook een drastische herijking van prioriteiten omdat de grote middenklasse uitgehold is geraakt. Dat levert ruimte op. De middenklasse zal dan ook op zoek gaan naar andere wegen om te (over)leven. Deze ontwikkeling heeft een cumulatief effect op andere zaken. Ik denk dat banen of arbeid in ruil voor geld veel minder vanzelfsprekend zullen zijn. Full time werk zal misschien nog amper voorkomen. We zullen kiezen voor andere wegen. We gaan in tiny houses wonen die we zelf (zonder hypotheek) kunnen betalen en gaan onze eigen groenten verbouwen. In de stad gaan we meer tuinieren en dieren houden. We hebben naast onze kleine parttime baan allemaal kleine thuis bedrijfjes die voor een deel in ons onderhoud voorzien. We gaan weer samen onszelf onder elkaar verzekeren, samen onder elkaar een bank beginnen maar ook op nieuwe/andere manieren economische verbanden aan.

Ik denk dat al deze zaken bij elkaar opgeteld zullen zorgen voor een gezondere economie gebaseerd op basis waarden. Minder geld hebben en uitgeven wil helemaal niet meteen zeggen dat we het slechter zullen hebben, zeker niet in welzijn.

Modarium illustratie van circulair denken als trend

Inspired by Nature > Ecologie

Ik denk dat we uiteindelijk tot in het diepste van ons zijn snappen dat we niet boven de natuur staan maar er een onlosmakelijk onderdeel van zijn. WIJ ZIJN ONZE NATUUR! De wereldbevolking zal blijven groeien en de mensen blijven naar de grote steden trekken. Dan ontstaat tegelijkertijd elders meer ruimte voor de natuur. We zullen in deze enorme steden zoals oude volken dat deden meer in balans met onze omgeving leven en iets geven als we iets nemen. We zullen zuiniger zijn op wat er is en beter en met meer respect omgaan met wat we hebben.

Ik denk dat we biodiversiteit zullen omarmen en hierdoor zal er meer en beter groeien en bloeien. Veeteelt kan zonder het continue toedienen van antibiotica. Op den duur zal hier ook de grond weer van verbeteren en er meer biodiversiteit in de grond zijn. Hierdoor zal de kwaliteit en voedingswaarde van de gewassen en zelfs de afwatering van de grond verbeteren. Misschien creëren we, door al die dingen bij elkaar, een kans dat de oceanen schoner worden en er weer meer en beter leven in de zee zal zijn. Een circulair verhaal.

We hebben helemaal niet altijd elektriciteit nodig. Soms voldoet een mechanische oplossing. Soms is een kleine inspanning om iets aan te drijven op menskracht de beste oplossing. En als we wel elektriciteit nodig hebben doen we dat op zwakstroom. Door beter keuzes te maken waar we de natuur zijn gang laten gaan en waar we de natuur met technologie kunnen ondersteunen gaan we op weg naar overvloed.

Een deel van je groenten zelf verbouwen zorgt dat je minder afhankelijk bent, beter voor jezelf zorgt met betere voedingswaarden, meer grip op je eigen leven hebt en dat kost dan zelfs minder geld in de supermarkt maar ook in de gezondheidszorg. We kunnen ook weer zelf kleine dieren houden en onze eigen vissen kweken. Dit zorgt voor meer groen en leven in onze steden en ook hier weer voor een beter balans. We kunnen en zullen meer voldoening halen uit hoe we leven en wat we doen en daardoor minder drang hebben te consumeren en zijn daarmee een minder zware belasting op ons ecosysteem. Het toverwoord is empowerment.

Modarium illustratie van mensen bij Inspired by Nature toekomstscenario

Inspired by Nature > Sociaal

In een ecosysteem is er samenhang, telt iedere bijdrage en moet je samenwerken. Ik denk dat we uiteindelijk ook echt snappen dat we samen sterker staan en dat we een gezamenlijke toekomst hebben. We zullen in symbiose met de natuur en met elkaar leven. Binnen de enorme steden met een hele hoge bevolkingsdichtheid zullen we als stammen gaan leven. Deze stammen functioneren in los vast verbanden. Je kunt tot meerdere stammen tegelijk behoren. In deze stamverbanden gaan we samen voor onze veiligheid zorgen. We gaan samen voor onze kinderen, ouderen zorgen, onze tuinen en onze dieren zorgen en samen onze eigen gassen gebruiken. We kopen, gebruiken en beheren samen gebouwen, grond en productiemiddelen.

Ik denk dat we net als in de renaissance van alles tegelijk zullen zijn. We werken een paar uur per week in loondienst, we zijn ondernemer, ontwerper, uitvinder, boer en kunstenaar. We veranderen meerdere malen per dag van betekenis en rol. We ontwikkelen een nieuwe intelligentie, misschien toch een 6e zintuig, en een nieuw leiderschap zal ontstaan. Een oer besef van wat ons beweegt en en waar wij als mens voor staan zal ontstaan. Hierdoor zijn we in staat andere perspectieven te zien en andere contexten te ontdekken. Nieuwe, andere en misschien zelfs wel meer dimensies…

Ik denk dat onnatuurlijke scheidingen zullen verdwijnen. Deze scheidingen waren bedoeld om het “makkelijker” te maken maar zijn straks met intelligentere bevolking overbodig. Verschillen en keuzes tussen mensen zullen gaan over mentaliteiten en niet meer over economische aspecten of ras of huidskleur. Wetenschap en technologie, samen met biologie en menselijke creativiteit vormen de ideale mix voor ongekende vernieuwing op alle gebied.

Modarium illustratie van radertjes bij Inspired by Nature toekomstscenario

Inspired by Nature > Technologie

Ik denk dat de technologische ontwikkelingen dezelfde lijn zullen laten zien en nog intelligenter, sneller en nog kleiner of zelfs onzichtbaar kunnen. Deels is onze vraag bepalend voor technologie. Fysieke en virtuele werelden zullen meer en meer samensmelten. In het nieuwe circulaire denken zullen beheersbaarheid en afvalstoffen meteen in de plannen en de uitvoering meegenomen worden.

Wij mensen zijn heel creatief in het bedenken van oplossingen en technologische toepassingen. Dat zijn we altijd geweest maar we zullen dit vermogen steeds beter inzetten. We gaan hightech steeds meer combineren met biologische en natuurlijke processen. Technologie kan nog steeds kleiner en nauwkeuriger.  Ook slimmere materialen en sensoren voor bijvoorbeeld bouw van huizen en kleding gecombineerd met juist heel oude bekende renewables als stro, hout, leer, aarde en wol zal op veel grotere schaal ingezet gaan worden. Maar we zullen technologie vooral inzetten om ons mensen te versterken en onze natuur te helpen.

Ik denk dat nieuwe technologie verbonden zal worden met oude mechanische of op mens energie draaiende machines. De krukas, waar wij in Nederland veel aan te danken hebben, zal weer volop ingezet worden naast opwinden, stoom en andere vergeten technologie. We zullen ook meer gebruik maken van zon, wind, water en alle aanwezige energiebronnen maar dan veel slimmer. In de steden gaan huishoudens steeds meer zelf voor hun eigen energie zorgen en gaan daar dan veel spaarzamer mee om. We behouden het goede en verbinden het aan nieuwe technologie. Ook hier weer onafhankelijkheid, empowerment en circulair denken.

 

Wat doe je nou met zo’n scenario?

Om toekomst strategieën voor je bedrijf of product uit te zetten heb je nog meer en andere scenario’s nodig. Om lange termijn trends te destilleren kun je ook meerdere scenario’s gebruiken. De trends die uit één enkel scenario te halen zijn zullen wat eenzijdig zijn. Je zal hiernaast goed om je heen moeten kijken naar wat er in de wereld gebeurt en moeten duiden wat dat betekend. Hiernaast zul je de behoeften van mensen mee moeten nemen in je overwegingen. Over het wonen van de toekomst, de zorginstelling en de bank van de toekomst kun je na aanleiding van dit scenario best tot nieuwe ideeën komen. Ook op een lager niveau kun je vertalingen maken als, hoe ziet dat huis er dan van binnen uit en wat hebben we aan.

 

Als je het uitgebreide scenario wil lezen begin dan bij de inleiding op het Inspired by Nature toekomstscenario. Van hier uit kun je alle uitgebreide delen van het Inspired by Nature scenario lezen.

 

PS.

Fijn als je me hieronder laat weten wat je van dit bericht vindt. Ben je benieuwd wat je nog meer met trends kunt? Je kunt je in de sidebar abonneren op Modarium zodat je op de hoogte blijft van mijn laatste hersenspinsels en alle nieuwe berichten…

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren