Dit is deel één van een toekomstscenario dat op de natuur en onze langzaam sterker wordende primitieve impuls is geïnspireerd. Deel één van dit toekomstscenario gaat over politiek. Een toekomstscenario is geen toekomstvoorspelling maar een bedacht toekomstbeeld dat anticipeert op de diverse situaties die zich kunnen voordoen in de nabije en verre toekomst. Om trends te kunnen destilleren of degelijke toekomstplannen te kunnen maken heb je meer verschillende toekomstscenario’s nodig. Om een scenario te bouwen kijk je naar de ontwikkelingen in de politiek, economie, ecologie, op sociaal gebied en wat betreft de technologie oftewel PEEST. Dit is maar een toekomstbeeld van de vele mogelijke. Ik heb het scenario de naam Inspired by Nature gegeven omdat er een omslag gaande is in hoe we denken, handelen en consumeren. Deze omslag is al een tijdje zichtbaar en ingegeven door onze menselijke natuur. Onze menselijke natuur die denk ik voor een groot deel gebaseerd is op leven om te leven en te overleven. Nee, deze omslag geld niet voor de hele wereld en niet voor alle lagen van de wereld bevolking maar is ondertussen al tijden groeiende en deze lijn kun je 15 tot 30 jaar en nog veel verder de toekomst in doortrekken.

Wat is Politiek eigenlijk?

Een opsomming van definities;

  • belangenbehartiging
  • bestuur van een land, provincie of stad
  • staatkunde
  • manier waarop iets wordt georganiseerd
  • het maken van keuzes op een weloverwogen manier
  • geheel van beginselen en regels van een bestuur
  • beleid van de regering

Huidige Politiek

Ik denk dat ons huidige politieke systeem stervende is. De grootste groep kiezers is inmiddels zwevend of stemt helemaal niet meer, omdat het systeem dat stamt uit de industriële revolutie over de datum is. De gehanteerde links-rechts verdeling is hopeloos ouderwets net als het partijenstelsel of vasthouden aan het verzuilingsdenken van voor de tweede wereldoorlog.
De financiële sector heeft een dominant deel van de politiek maar ook de media in handen. We voelen ons bedrogen en ons wantrouwen groeit terwijl de bewijzen voor bedrog zich op blijven stapelen. We willen verantwoording en verantwoordelijkheid van autoriteiten en schuiven die van onszelf af. We verhogen en verfijnen controlesystemen terwijl de overheid zich terug trekt en fraude en wantrouwen blijven toenemen.

De regelgeving is doorgeslagen en heeft een nieuwe balans nodig. We geloven er niet meer in en we passen er niet meer in. We zijn beter opgeleid en beter op de hoogte, maar voelen ons niet begrepen en niet gehoord. Er is sprake van groeiend verzet tegen compromisbesluiten, die niet haalbaar (b)lijken en niet van mensen en de (menselijke) natuur uit gaan. Dit kan negatief over komen maar in werkelijkheid is het dat niet want de zogenaamde dood van het huidige systeem zal zorgen voor nieuwe en ongekende mogelijkheden.

modarium schoolbord voor politiek met symbolen

Nieuwe politiek

Ik denk dat we de technologie en de middelen hebben om het anders te doen en die zullen we inzetten. Het is tijd voor een politieke menukaart. We zullen regeren bij referenda en de zwaarte van de stem op expertise en competentie wegen. Steeds grotere (handels)blokken en organisaties zijn nodig om sterker te staan. Binnen die grote (handels)blokken worden landsgrenzen minder belangrijk. We heffen (conflicterende) landsgrenzen op (of we laten ze sluimeren) en geven regio’s meer autonomie binnen bandbreedtes. Groter en kleiner tegelijk.

De kilte van het individualisme gaat over in persoonlijk…. En personen kunnen en zullen zich organiseren en samenwerken. In de toekomst kunnen personen samenwerken op verschillende manieren en in verschillende verbanden tegelijk en naast elkaar zonder de verzuilingsballast. Samen sterk is zo oud dat het weer nieuw geworden is.

Ik denk dat we belangrijke structuren als politie, belasting, leger, ziekenzorg en rechtspraak graag behouden maar hervormingen zijn nodig. Noodzakelijkerwijs komt er meer zelfbestuur met regelgrenzen ook weer binnen bandbreedtes. Dit bied veel meer ruimte voor ontplooiing van initiatieven en nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd geeft het ook verantwoordelijkheden die we gewend zijn af te schuiven en nu toch echt weer op ons moeten nemen. We zullen snel zien dat deze verantwoordelijkheden bij het leven horen, deze met beide handen oppakken en de ruimte voor ontplooiing van initiatieven en nieuwe mogelijkheden ten volle benutten.

 

Lees ook de inleiding op het Inspired by Nature toekomstscenario.

 

Ik zal nog in een aantal delen uit de doeken doen hoe het Inspired by Nature scenario economisch, ecologisch, op sociaal gebied en op het gebied van technologie in elkaar zou kunnen zitten.

 

PS.
Fijn als je me hieronder laat weten wat je van dit bericht vindt. Ben je benieuwd hoe dit toekomstscenario verder gaat en hoe daar weer trends uit te destilleren zijn? Je kunt je in de sidebar abonneren op Modarium zodat je op de hoogte blijft van mijn laatste hersenspinsels en alle nieuwe berichten…

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren