Dit is deel vier van een toekomstscenario dat op de natuur en onze langzaam sterker wordende primitieve impuls is geïnspireerd. Deel vier gaat over sociaal of over onze samenleving. Een toekomstscenario is geen toekomstvoorspelling maar een bedacht toekomstbeeld dat anticipeert op de diverse situaties die zich kunnen voordoen in de nabije en verre toekomst. Om trends te kunnen destilleren of degelijke toekomstplannen te kunnen maken heb je meer verschillende toekomstscenario’s nodig. Om een scenario te bouwen kijk je naar de ontwikkelingen in de politiek, economie, ecologie, op sociaal gebied en wat betreft de technologie oftewel PEEST. Dit is maar een toekomstbeeld van de vele mogelijke. Ik heb het scenario de naam Inspired by Nature gegeven omdat er een omslag gaande is in hoe we denken, handelen en consumeren. Deze omslag is al een tijdje zichtbaar en ingegeven door onze menselijke natuur. Onze menselijke natuur die denk ik voor een groot deel gebaseerd is op leven om te leven en te overleven. Nee, deze omslag geld niet voor de hele wereld en niet voor alle lagen van de wereld bevolking maar is ondertussen al tijden groeiende en deze lijn kun je 15 tot 30 jaar en nog veel verder de toekomst in doortrekken.

 

wat is sociaal eigenlijk?

Een opsomming van definities;

  • die of dat verband houdt met de samenleving
  • gezelschappelijk, maatschappelijk
  • hoe mensen met elkaar omgaan
  • meeleven met je omgeving
  • dat een mens of een dier geneigd is om in groep te leven
  • maatschappelijk

Huidige samenleving

Ik zie dat waar de dingen sociaal lang stevig waren en goed geregeld is het nu het zwak, onveilig en chaotisch geworden. We leven met  te veel mensen te dicht op elkaar. We hebben geen geduld meer met elkaar en laten ons tegen elkaar opzetten om belangrijker zaken niet aan te hoeven gaan. We kunnen bijzaken niet meer van belangrijke zaken onderscheiden. Het veel te ver doorgevoerde individualisme is te onpersoonlijk gebleken en ieder voor zich maakt ons zwak. Tegelijkertijd hebben we geleerd dat het collectief zonder ruimte voor persoonlijke autonomie als een begrenzer van ons potentieel werkt. En dat wringt want potentieel laat zich niet begrenzen. We zijn zo lang met materiële zaken bezig geweest dat we echt even genoeg spullen, kleren en gadgets hebben. We zijn verzadigd en zoeken betekenis en zingeving. We voelen grote onzekerheid over ons mens zijn en de samenleving. Ik denk dat ons mens zijn en ons samenleven in crisis is geraakt.

 

Modarium schoolbord voor sociaal met symbolen bij toekomstscenario sociaal

 

Nieuwe samenleving

Ik denk dat er in een ecosysteem samenhang is, iedere bijdrage telt en je moet samenwerken. We snappen uiteindelijk ook echt dat we samen sociaal sterker staan en dat we een gezamenlijke toekomst hebben. We zullen in symbiose met de natuur en met elkaar leven.

De wereldbevolking blijft groeien en de mensen blijven naar de grote steden trekken. Binnen de grote steden met een hele hoge bevolkingsdichtheid zullen we als stammen gaan leven. Deze stammen functioneren in los vast verbanden. Je kunt tot meerdere stammen tegelijk behoren. In deze stamverbanden gaan we samen voor onze veiligheid zorgen. Misschien zelfs in compounds. We gaan samen voor onze kinderen en onze ouderen zorgen. We gaan samen voor ons voedsel, onze tuinen en onze dieren zorgen en samen onze eigen gassen gebruiken. We kopen, gebruiken en beheren samen gebouwen, grond en productiemiddelen. Dit “nieuwe samen” zijn niet de collectieven van individuen die we uit het verleden kennen. Maar het gaat hier echt om wisselende groepen samen werkende personen. Personen kunnen en zullen zich organiseren en samenwerken en als personen hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid en bedrage te leveren.

Ik verwacht dat we straks net als in de renaissance van alles tegelijk zijn. We werken een paar uur per week in loondienst, we zijn ondernemer, ontwerper, uitvinder, boer en kunstenaar. We veranderen meerdere malen per dag van betekenis en rol. We ontwikkelen een nieuwe intelligentie, misschien toch een 6e zintuig, en een nieuw leiderschap zal ontstaan. Een oer besef van wat ons beweegt en en waar wij als mens voor staan zal ontstaan. Hierdoor zijn we in staat andere perspectieven te zien en andere contexten te ontdekken. Nieuwe, andere en misschien zelfs meer dimensies… Zou het zo kunnen zijn dat nu juist ADHD, ADD en HSP zijn voorbodes zijn van een nodige aanpassing in ons brein? Noem het evolutie. Nodig om in deze nieuwe wereld te kunnen functioneren met een hoger en sneller bewustzijn. Wetenschap en technologie, samen met biologie en menselijke creativiteit vormen de ideale mix voor ongekende vernieuwing op alle gebied.

Ik denk dat onnatuurlijke scheidingen steeds meer zullen verdwijnen. Deze scheidingen waren bedoeld om het “makkelijker” te maken maar zijn straks met intelligentere bevolking overbodig.
Deze scheidingen kunnen van alles zijn bijvoorbeeld lineaalgrenzen van landen maar ook het verschil tussen werktijd en vrije tijd want het is allemaal tijd en onze eigen verantwoordelijkheid om deze in te delen. Appels en peren zijn prima met elkaar te vergelijken en zelf te vergelijken met bananen want het is allemaal fruit en echt niet te complex. Verschillen en keuzes tussen mensen zullen gaan over mentaliteiten en niet meer over economische aspecten of ras of huidskleur.

 

Lees ook de inleiding op het Inspired by Nature toekomstscenario, deel één over politiek, deel twee over economie en deel drie over ecologie in het Inspired by Nature scenario.

Ik zal nog in een deel uit de doeken doen hoe het Inspired by Nature scenario op het gebied van technologie in elkaar zou kunnen zitten.

 

PS.
Fijn als je me hieronder laat weten wat je van dit bericht vindt. Ben je benieuwd hoe dit toekomstscenario verder gaat en hoe daar weer trends uit te destilleren zijn? Je kunt je in de sidebar abonneren op Modarium zodat je op de hoogte blijft van mijn laatste hersenspinsels en alle nieuwe berichten…

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren