Dit is deel vijf van een toekomstscenario dat op de natuur en onze langzaam sterker wordende primitieve impuls is geïnspireerd. Deel vijf gaat over technologie. Een toekomstscenario is geen toekomstvoorspelling maar een bedacht toekomstbeeld dat anticipeert op de diverse situaties die zich kunnen voordoen in de nabije en verre toekomst. Om trends te kunnen destilleren of degelijke toekomstplannen te kunnen maken heb je meer verschillende toekomstscenario’s nodig. Om een scenario te bouwen kijk je naar de ontwikkelingen in de politiek, economie, ecologie, op sociaal gebied en wat betreft de technologie oftewel PEEST. Dit is maar een toekomstbeeld van de vele mogelijke. Ik heb het scenario de naam Inspired by Nature gegeven omdat er een omslag gaande is in hoe we denken, handelen en consumeren. Deze omslag is al een tijdje zichtbaar en ingegeven door onze menselijke natuur. Onze menselijke natuur die denk ik voor een groot deel gebaseerd is op leven om te leven. Nee, deze omslag geld niet voor de hele wereld en niet voor alle lagen van de wereld bevolking maar is ondertussen al tijden groeiende en deze lijn kun je 15 tot 30 jaar en nog veel verder de toekomst in doortrekken.

Nu eens geen doemscenario maar een positief scenario. Ik geloof namelijk in de natuur. Ik geloof in de mens als onderdeel van de natuur. De mens is heel creatief gebleken en zal altijd naar oplossingen zoeken. De mens heeft daar altijd technologie voor bedacht, gemaakt en gebruikt. De natuur van de mens is hoe dan ook te overleven.

 

wat is technologie eigenlijk?

Een opsomming van definities;

  • toepassing van de wetenschap in de techniek
  • handelingen waardoor de mens de voortbrengselen van de natuur tot stoffen verwerkt tot bevrediging van zijn behoeften
  • toegepaste wetenschap
  • het ontwikkelen van techniek en de bouw van daaruit voortvloeiende apparaten
  • een systeem gebaseerd op de toepassing van kennis, dat tot uiting komt in fysieke objecten en organisatievormen, bedoeld om specifieke doelen te bereiken
  • systematische toepassing van een wetenschap in de techniek
  • het geheel van processen ten behoeve van het voortbrengen van producten en diensten die de maatschappij ter beschikking staan

 

Huidige technologie

Ik denk dat de geschiedenis van de mens is verweven met technologie. Technologie is de historie van de uitvinding van gereedschap en techniek. Nieuwe kennis en techniek heeft ons in staat gesteld nieuwe dingen te ontwikkelen. Technologie heeft het mogelijk gemaakt dat de wetenschap nieuwe gebieden kon verkennen.
Technologische ontwikkelingen gaan op dit moment razendsnel. De band tussen technologie en de ontwikkeling van de maatschappij is niet alleen innig en wederzijds versterkend, maar ook wederzijds versnellend. Toch verlopen bepaalde, vooraf als doorslaggevend bestempelde, technologische ontwikkelingen trager dan van tevoren werd gedacht. Technologie heeft in ons denken iets te maken met het produceren van nieuwe, vernuftige, innovatieve dingen. Veel mensen stellen “technologie” in hun geest gelijk aan “high-tech”

De onderliggende motivatie die er voor zorgt dat we kunstmatige intelligentie en nieuwe technologie omarmen, gaat ver terug in ons mens zijn. “Save me time! Save me money! Make me a better person! Make everything easier!” We willen heel graag technologie bezitten die op afstand de temperatuur in ons huis regelt terwijl we zelf niet thuis zijn. We vinden een koelkast die zelf online melk bestelt als de melk op is een fijn idee. We zijn vergroeid met onze telefoon of tablet, in plaats van lopen of fietsen nemen we de auto en we zitten/werken grote delen van onze tijd achter een computer.

Je kunt techniek als bedreigend zien en zaken betreuren zoals de tendens tot standaardisering, de verheerlijking van efficiëntie, het steeds onpersoonlijker worden van sociale relaties, en ten slotte de gevaarlijke onbeheersbaarheid van de technologische ontwikkeling. Ten dele begrijp ik deze opvatting en herken ik ook negatieve effecten. Maar we zijn nu eenmaal mensen en dat technologie ding zit nu een maal in onze natuur…
Technologie en techniek hebben ons gebracht waar we nu zijn. Vuur, het wiel, medicijnen, de krukas, de verbrandingsmotor, de computer en nog veel meer technologie speelt een belangrijke rol in onze historie. Technologie is ook medicijnen, gezondheidszorg, grote machines die voor ons werken en zelfs voor ons rekenen en elektriciteit.

Je kunt techniek ook als bevrijdende vooruitgang zien. Wie dat doet, ziet vooral de positieve kanten ervan zoals het toenemen van productie, verhoging van de levensstandaard, enz. Deze houding hangt samen met het  groei geloof dat de ontwikkeling van wetenschap en techniek ziet als onze grootste kans op bevrijding van armoede, ziekte en gebrek. In deze opvatting beheersen de mensen de techniek en de technologische ontwikkeling. Ongewenste neveneffecten worden idealiter door middel van zuiver technologische oplossingen weer uit de wereld geholpen. Helaas gaat deze vlieger niet altijd op en zijn we bijvoorbeeld nog steeds op zoek naar een oplossing voor ons afval en ons nucleair afval in het bijzonder. Ook komen we er langzaam achter dat soms het medicijn erger is dan de kwaal.

 

Modarium schoolbord voor technologie met symbolen bij toekomstscenario technologie

Nieuwe technologie

Ik denk dat de technologische ontwikkelingen dezelfde lijn zullen laten zien en nog intelligenter, sneller en nog kleiner of zelfs onzichtbaar kunnen. Het grote verschil is dat wij begrijpen dat er veel meer keuze bij ons ligt. Deels is onze vraag bepalend voor technologie. En technologie zal dat belonen. Fysieke en virtuele werelden zullen meer en meer samensmelten, onder meer door sensoren en netwerken die meer gaan samenwerken. Technologie blijft onverminderd belangrijk maar de vraag “Heeft ‘de maatschappij’ er wel behoefte aan?” zal steeds zwaarder wegen. In het nieuwe circulaire denken zullen beheersbaarheid en afvalstoffen meteen in de plannen en de uitvoering meegenomen worden.

Wij mensen zijn heel creatief in het bedenken van oplossingen en technologische toepassingen. We zullen dit vermogen steeds beter inzetten. Robots gaan steeds meer taken die mensen nu nog uitvoeren over nemen. Technologie zal echt anders ingezet gaan worden. Mens en technologie zullen elkaar ondersteunen en meer hybride worden. We gaan hightech steeds meer combineren met biologische en natuurlijke processen. Technologie kan nog steeds kleiner en nauwkeuriger. Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld medicatie op maat en precies daar waar het moet werken. Ook slimmere materialen en sensoren voor bijvoorbeeld bouw van huizen en kleding gecombineerd met juist heel oude renewables als stro, hout, leer, aarde en wol zal op veel grotere schaal ingezet gaan worden. Maar we zullen technologie vooral inzetten om ons mensen te versterken en onze natuur te helpen.

“The Internet of Things” en “Big Data” vanzelfsprekend zullen zijn en we zullen onverminderd door gaan met de ruimte te verkennen en te zoeken naar mogelijkheden om onszelf op andere planeten te vestigen. Kennis over de ruimte en de ruimtevaarttechnologie zullen we op veel gebieden inzetten. Ontwerpers zullen daar net zoals nu dankbaar gebruik van blijven maken. Wat een belangrijk verschil zal zijn is dat we die bergen data die we inmiddels ongebruikt hebben verzameld zullen gebruiken om er lessen uit te trekken. Algoritmes en de analyse van data, zodat het informatie wordt, spelen hier een grote rol.

Ik denk dat nieuwe technologie verbonden zal worden met oude mechanische of op mens energie draaiende machines. We halen oude techniek weer uit de kast en stoffen deze af. Dingen die opgedraaid of aangetrapt moeten worden. De krukas, waar wij in Nederland veel aan te danken hebben, zal weer volop ingezet worden naast opwinden, stoom en andere vergeten technologie. We zullen ook meer gebruik maken van zon, wind, water en alle aanwezige energiebronnen maar dan veel slimmer. We zullen gaan snappen dat energie overal om ons heen is en we zullen de mogelijkheden zien om dat zonder weerstand of destructie te benutten. In de steden gaan huishoudens steeds meer zelf voor hun eigen energie zorgen en gaan daar dan veel spaarzamer mee om. We behouden het goede en verbinden het aan nieuwe technologie. Ook hier weer onafhankelijkheid, empowerment en circulair denken.

Ons persoonlijke leven zal op zijn minst even belangrijk als willekeurig welk systeem of technologie blijken. Niet het systeem of de technologie is belangrijk, maar het doel. We gaan voor persoonlijk en ieder voor zich, maar snappen het belang van samenwerking op alle mogelijke manieren en en zetten onze technologie om dat mogelijk te maken. Wetenschap en technologie, samen met biologie en menselijke creativiteit vormen de ideale mix voor ongekende vernieuwing op alle gebied.

 

Lees ook de inleiding op het Inspired by Nature toekomstscenario, deel één over politiek, deel twee over economie, deel drie over ecologie en deel vier over sociale aspecten binnen het Inspired by Nature scenario.

 

PS.
Fijn als je me hieronder laat weten wat je van dit bericht vindt. Ben je benieuwd hoe dit toekomstscenario verder gaat en hoe daar weer trends uit te destilleren zijn? Je kunt je in de sidebar abonneren op Modarium zodat je op de hoogte blijft van mijn laatste hersenspinsels en alle nieuwe berichten…

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren