MODE in de breedste zin van het woord houdt mij al bezig zolang ik mij kan herinneren. En dan heb ik het al lang niet meer alleen over kleding of spullen. Ik zou nu veel eerder spreken over mode/uiterlijk, interieur, vrije tijd, leven, voeding en misschien nog wel meer… Wat is mode dan? Wat is stijl eigenlijk? Wat zijn trends? Hoe werkt dat allemaal? Wat beweegt mensen? Waarom blijft het zo interessant voor mij maar ook voor grote groepen anderen? Maar vooral waarom willen we steeds nieuwe dingen hebben en kopen? Waarom willen we met de mode mee, of zelfs voor de mode uitlopen?

 

In de loop van de jaren heb ik erg veel mode gezien, te veel mode gekocht en bezeten en zo mogelijk nog meer boeken gelezen over mode. Ik heb hieronder een opsomming gemaakt van verschillende oude en nieuwere manieren om tegen mode aan te kijken. Ik heb ze echt niet allemaal zelf bedacht. Hier hebben in de loop van de jaren vele onderzoekers, filosofen, psychologen, schrijvers, ontwerpers en vakmensen over nagedacht. Ik zette ze alleen voor je op een rijtje…

Mode kan:

 • de voortdurende en steeds snellere stijlveranderingen in de westerse beschaving zijn
 • het het leven verfraaien en veraangenamen
 • waardering laten zien voor creativiteit en innovatie
 • een manier zijn om je te onderscheiden van de massa
 • een teken zijn van status, prestige en klasse
 • pronkerij zijn en aanzetten tot trots en oppervlakkigheid (Stubbs eind zestiende eeuw)
 • een mogelijkheid zijn om te laten zien wie je wil zijn in plaats van wie je bent (volgens dezelfde Stubbs bedrog maar dit punt wint nu aan invloed)
 • een opvulling zijn voor onze verveling, rusteloosheid en nieuwsgierigheid (Sapir 1931)
 • een spiegel zijn voor onze cultuur en toont ons het uitzinnige tempo waarin we nu leven, onze obsessie met noviteiten en onze paradoxale relatie met traditie
 • een van de essentiële instrumenten zijn in de ontwikkeling van de westerse wereld (Claude Levi-Strauss)
 • een methode zijn om met overconsumptie en verspilling te pronken al teken van voornaamheid en weelde (Veblen 1899)
 • iets zijn dat gecreëerd wordt door de elite in samenlevingen waar beweging zit in de sociale structuur (Simmel 1904)
 • een manier zijn om individualiteit en authenticiteit te tonen
 • een vorm van verzet zijn
 • de kristallisatie van de moderne tijd zelf zijn, van het systeem waarmee we in het westen leven (Lipovetstky)
 • een manier zijn om je te dwingen voor altijd flexibel te zijn; oude gewoonten in twijfel te trekken en dingen te leren waarderen die je nooit van jezelf had verwacht
 • er zijn zodat je op een tastbare manier kunt omgaan met een samenleving die almaar in beweging is
 • een toonbeeld zijn van hoe vergankelijk alles is
 • een tijgersprong in het verleden zijn (Benjamin)
 • een sfeer, een visie, een andere wereld zijn
 • als een kunstwerk dat aan belang wint zodra het gescheiden wordt van zijn maker
 • niet alleen een cultureel symbool, maar ook een uiting van individuele creativiteit zijn

Modarium fashion drawings

 

Wat is mode

Gelukkig heeft het samenstellen van deze lijst lang niet al mijn vragen beantwoord. ‘Wat is mode?’ blijft dus heerlijke hersensgymnastiek en ik kan dus nog jaren doorgaan en mezelf dingen blijven afvragen als;

 • Staat het vast dat we als mensen ons zelf veel eerder zijn gaan versieren dan kleden als bescherming voor ons modegevoel?
 • Heeft het volgen van dictaten, hetzij van het 14de eeuwse hof, of door welke ontwerper, tijdgeest of marketingman, dan ook, überhaupt wel iets met mode te maken? Of is dat nu juist mode?
 • Kan ik mode ook zien als communicatiemiddel om te laten zien (demonstratie) dat je zelfbewust, midden in het dynamische leven staat, keuzes kunt en durft te maken en dat je dat aan kan?

 

PS.
Fijn als je me hieronder laat weten wat je van dit bericht vindt en of je er wat aan gehad hebt. Ook vragen zijn welkom. Je kunt je in de sidebar abonneren op Modarium zodat je op de hoogte blijft van mijn laatste hersenspinsels en alle nieuwe berichten.

Bewaren