Dit is deel drie van een toekomstscenario dat op de natuur en onze langzaam sterker wordende primitieve impuls is geïnspireerd. Deel drie gaat over ecologie. Een toekomstscenario is geen toekomstvoorspelling maar een bedacht toekomstbeeld dat anticipeert op de diverse situaties die zich kunnen voordoen in de nabije en verre toekomst. Om trends te kunnen destilleren of degelijke toekomstplannen te kunnen maken heb je meer verschillende toekomstscenario’s nodig. Om een scenario te bouwen kijk je naar de ontwikkelingen in de politiek, economie, ecologie, op sociaal gebied en wat betreft de technologie oftewel PEEST. Dit is maar een toekomstbeeld van de vele mogelijke. Ik heb het scenario de naam Inspired by Nature gegeven omdat er een omslag gaande is in hoe we denken, handelen en consumeren. Deze omslag is al een tijdje zichtbaar en ingegeven door onze menselijke natuur. Onze menselijke natuur die denk ik voor een groot deel gebaseerd is op leven om te leven en te overleven. Nee, deze omslag geld niet voor de hele wereld en niet voor alle lagen van de wereld bevolking maar is ondertussen al tijden groeiende en deze lijn kun je 15 tot 30 jaar en nog veel verder de toekomst in doortrekken.

Nu eens geen doemscenario maar een positief scenario. Ik geloof namelijk in de natuur. Ik geloof in de mens als onderdeel van de natuur. De mens is heel creatief gebleken en zal altijd naar een oplossing of oplossingen zoeken. De natuur van de mens is hoe dan ook te overleven.

 

wat is ecologie eigenlijk?

Een opsomming van definities;

  • hoe planten en dieren in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving
  • het samenspel tussen organismen en hun omgeving
  • wisselwerking tussen planten en dieren en hun milieu
  • het natuurlijk evenwicht en dynamiek van planten en dieren in hun macro- of micro-omgeving
  • de samenhang in de natuur
  • de samenhang tussen de wijze van consumeren en produceren enerzijds en de daarmee samenhangende milieuvervuiling, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en dergelijke anderzijds
  • de verbanden en wisselwerking tussen organismen en hun leefomgeving, inclusief andere organismen
  • de aanpassingen van levende wezens aan hun levensomstandigheden

Huidige ecologie

Ik denk dat ons ecologische denken wat, net als ons economische denken, nog uit het industriële tijdperk stamt destructief is en onze bronnen uitput. Ook het van oorsprong religieuze idee dat de mens boven de natuur staat heeft geen positieve bijwerkingen meer. Het opgebruiken van onze natuurlijke bronnen maar ook afval en uitstoot werden nooit meegenomen in bedrijfsprocessen, berekeningen en economische besluiten. Nu is duidelijk dat hoe en wanneer dan ook, deze rekening betaald moet worden. Natuurlijke bronnen blijken niet oneindig en het circulair denken begint een serieuze optie te worden.

We zien de natuur en natuurrampen steeds heftiger worden met alle gevolgen van dien. Het klimaat verandert. Langdurige droogtes, hittegolven, extreme regenval, overstromingen en krachtige orkanen komen vaker voor.  De steden blijven groeien tot enorme megalopolissen en andere gebieden raken steeds leger. Groei is natuurlijk en voor ons voortbestaan cruciaal maar groei is niet zomaar voor alles en altijd goed. Als mensen te groot worden, worden ze ziek. Als de bevolking te groot wordt voor de aarde (ik denk dat dat helemaal niet mogelijk is) geeft dat problemen. Het eenzijdige streven naar economische groei heeft nare gevolgen voor onze ecologie.

Er wordt door wetenschap, bedrijven en overheden naar grote 100% oplossingen gezocht. Oplossingen die in het economische systeemdenken moeten passen, de plaats van olie kunnen vervangen of genoeg elektriciteit opwekken zodat er niet zo veel hoeft te veranderen. Ondertussen gaan we gewoon door. De langzame onthechting van onze natuur en natuurlijke behoeften met onze gecreëerde baantjes, files, industrie en winkels is op een hoogtepunt. De gevoelens van ongenoegen en de excessen die hiermee gepaard gaan ook. We kijken gewelddadige soaps, gebruiken drugs (met of zonder recept), drank en geweld. We kopen dingen als afleiding en ondertussen gaan we gewoon door…

 

Modarium schoolbord voor ecologie met symbolen

 

Nieuwe ecologie

Ik denk dat we uiteindelijk begrijpen, tot in het diepste van ons zijn, dat we niet boven de natuur staan maar er een onlosmakelijk deel van zijn. WIJ ZIJN ONZE NATUUR! Dus ook onderdeel van de ecologie waar we zo afstandelijk naar keken. En die ecologie is sterk. Heel sterk en net als wij mensen gericht op overleven.

De wereldbevolking blijft groeien en de mensen blijven naar de grote steden trekken. Dan zien we tegelijkertijd elders meer ruimte voor de natuur ontstaan. We zullen in deze enorme steden zoals oude volken dat deden meer in balans met onze omgeving leven en iets geven als we iets nemen. We zullen zuiniger zijn op wat er is en beter en met meer respect omgaan met wat we hebben. Landbouw kan echt zonder de grond herhaald te verwonden, uit te drogen, uit te putten, te verarmen en te vergiftigen. Door juist biodiversiteit te gebruiken in plaats van de verarming van de zogenaamd economisch rendabeler monocultuur zal er meer groeien en bloeien. We hebben het als mens niet nodig om elke dag vlees te eten. Veeteelt hoeft dan ook niet zo intensief als nu gebeurt. Veeteelt kan echt zonder het continue toedienen van antibiotica. Op den duur zal hier ook de grond weer van verbeteren en er meer biodiversiteit in de grond zijn. Hierdoor zal de kwaliteit en voedingswaarde van de gewassen en zelfs de afwatering van de grond verbeteren. Misschien creëren we, door al die dingen bij elkaar, een kans dat de oceanen schoner worden en er weer meer en beter leven in de zee zal zijn. Een circulair verhaal.

Ik verwacht dat we mens centraal aan oplossingen zullen werken. Deze oplossingen hebben een menselijke maat en zullen per huishouden of per buurt werken. Wij mensen hebben een belangrijke eigenschap. We zijn heel creatief in het bedenken van oplossingen en technologische toepassingen. We zullen dit vermogen steeds beter inzetten om onze ecologie (ons zelf dus) te helpen en te ondersteunen. We kunnen onze natuurlijke energiebronnen veel slimmer en positiever gebruiken zonder ze uit te putten of te vernietigen. We hebben niet altijd elektriciteit nodig. Soms voldoet een mechanische oplossing. Soms is een kleine inspanning om iets aan te drijven op menskracht de beste oplossing. En als we wel elektriciteit nodig hebben doen we dat op zwakstroom. Door beter keuzes te maken waar we de natuur zijn gang laten gaan en waar we de natuur met technologie kunnen ondersteunen gaan we op weg naar overvloed.

Een klein voorbeeldje; een deel van je groenten zelf verbouwen zorgt dat je minder afhankelijk bent en beter voor jezelf zorgt met betere voedingswaarden. Je hebt dan meer grip op je eigen leven en dat kost zelfs minder geld in de supermarkt maar ook in de gezondheidszorg. We kunnen ook weer zelf kleine dieren houden en onze eigen vissen kweken. Dit zorgt voor meer groen en leven in onze steden en ook hier weer voor een beter balans. We kunnen en zullen meer voldoening halen uit hoe we leven en wat we doen en daardoor minder drang hebben te consumeren en zijn daarmee een minder zware belasting op ons ecosysteem. Het toverwoord is empowerment.

Denk niet in schaarste maar in overvloed. Denk niet lineair maar circulair. In een circulair systeem is het einde van een cyclus weer het begin van een nieuwe. Dat vraagt om heel andere, meer “inspired by Nature” processen.

 

Lees ook de inleiding op het Inspired by Nature toekomstscenario,  deel één over politiek en deel twee over economie in het Inspired by Nature scenario.

Ik zal nog in twee delen uit de doeken doen hoe het Inspired by Nature scenario op sociaal gebied en op het gebied van technologie in elkaar zit.

 

 

PS. 
Fijn als je me hieronder laat weten wat je van dit bericht vindt. Ben je benieuwd hoe dit toekomstscenario verder gaat en hoe daar weer trends uit te destilleren zijn? Je kunt je in de sidebar abonneren op Modarium zodat je op de hoogte blijft van mijn laatste hersenspinsels en alle nieuwe berichten…

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren